GMINNE PRZEDSZKOLE
42-690 Tworóg
ul. Słowackiego 16
telefon: (32) 285 73 51
e-mail: dyrekcja@gptworog.pl

Odwiedzasz naszą stronę, wpisz się do księgi gości:


Polityka prywatności

Dla rodziców

Prawa i obowiązki Rodzica

Rodzice mają obowiązek:

 • Systematycznego uiszczania opłat,
 • Przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego,
 • Zgłaszania dłuższej niż tydzień nieobecności dziecka w przedszkolu,
 • Przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez pełnoletnią osobę upoważnioną,
 • Współpracy z przedszkolem i nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań opiekuńczo – wychowawczych wspomagających rozwój dziecka,
 • Interesowania się sukcesami i porażkami swojego dziecka,
 • Przygotowania dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych( jedzenie, zabiegi higieniczne, toaleta),
 • Zgłaszania nauczycielce niedyspozycji dziecka i wszelkich niepokojących objawów w jego zachowaniu mających wpływ na funkcjonowanie w grupie,
 • Uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez przedszkole i grupowych,
 • Śledzenia na bieżąco informacji umieszczonych na tablicy ogłoszeń,
 • Zgłaszania nauczycielkom w grupie informacji o zmianie miejsca zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego,
 • Informowania osobiście lub telefonicznie dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka,
 • Dostarczenia do przedszkola informacji, potwierdzonej przez lekarza, o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej,

Rodzice mają prawo do:

 • Poznania programu rozwoju przedszkola oraz zadań z niego wynikających
 • Poznawania zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych realizowanych w planach pracy w danym oddziale,
 • Znajomości podstawy programowej i zadań wynikających z dopuszczonych przez dyrektora programów,
 • Opiniowania programów,
 • Uzyskiwania porad, wskazówek, pomocy od nauczycieli, poradni pedagogiczno – psychologicznej rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 • Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach dziecka,
 • Wyrażania opinii na temat pracy przedszkola,
 • Wspierania przedszkola różnymi formami działalności,
 • Udziału i organizacji wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez i innych zajęć,
 • Wnioskowania o organizacji zajęć dodatkowych,
 • Pomocy w wychowywaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole,
 • Wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zajęć i zabaw oraz prowadzonych zajęć dodatkowych.

UWAGA RODZICE

DNIA 14.11.2013r o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami na temat: Podsumowanie obserwacji wstępnej oraz diagnozy dzieci 5-6 letnich.

NASZE OSIĄGNIĘCIA I DYPLOMY

DRODZY RODZICE!!!!!

Nasze przedszkole uczestniczy w AKADEMII ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA.
Ostatnie działania dotyczyły odporności czyli "Odporność wzmacniamy bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy"

PREZENTACJA DLA RODZICÓW

http://www.zdrowyprzedszkolak.pl/index.php/strefa-przedszkolaka/materialy/odpornosc-wzmacniamy/item/370-prezentacja-dla-rodzicow.html

DRODZY RODZICE 

W naszym przedszkolu w dniach 9 i 13.12.2013r odbyła się wizytacja i przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna problemowa "Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego"

Raport z ewaluacji można odczytać na stronie Systemu Ewaluacji Oświaty - Nadzór Pedagogiczny. http://www.npseo.pl/

Raport do odczytania - pobierz plik

DRODZY RODZICE

Zapraszamy do odwiedzania strony MEN, która przedstawia wiele ciekawych informacji o przygotowaniu dziecka 6 letniego do podjęcia nauki w szkole.

http://www.6latki.men.gov.pl/index.php/dla-rodzicow?start=10

UWAGA RODZICE!!!!!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW DO OGLĄDANIA PREZENTACJI PRZYGOTOWANEJ PRZEZ MENREFORMA EDUKACJI 
Drodzy rodzice w związku z nową reformą edukacji zamieszczamy strony internetowe, w których możecie państwo uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące reformy edukacji.

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=1014&news=7071

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

https://men.gov.pl/pl/ministerstwo/informacje/dla-rodzicow

Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat przeprowadzanej reformy oświatowej.


INFORMACJA O STRAJKU

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Tworogu informuje, że w dniu 03.04.2019r. otrzymał pismo ZNP informujące o zaplanowanej na dzień 08 kwietnia 2019r. akcji strajkowej.

Informuję, że w Gminnym Przedszkolu w Tworogu oraz Oddziale Zamiejscowym w Kotach istnieje realne zagrożenie strajkiem. W związku z deklaracją większości nauczycieli i pracowników niepedagogicznych przystępujących do strajku nie będziemy w stanie zapewnić należytego bezpieczeństwa i opieki nad dziećmi oraz wyżywienia.( dzieciom nie zostaną wydane przysługujące posiłki oraz napoje)

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby w miarę posiadanych możliwości kadrowych i organizacyjnych zapewnić na terenie przedszkola bezpieczny pobyt dzieciom, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu w czasie trwania akcji strajkowej.

W zaistniałej sytuacji rodzicom przysługuje skorzystanie z zasiłku opiekuńczego na dziecko.

Apelujemy do rodziców dzieci, które będą obecne w przedszkolu o zapewnienie suchego prowiantu i picia.

O kolejnych informacjach dotyczących akcji strajkowej będziemy Państwa informować na stronie przedszkola.


ROK SZKOLNY 2019/2020

GMINNE PRZEDSZKOLE W TWOROGU PROWADZI REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ ORAZ REALIZUJE PROGRAMY WYCHOWANIA PRZEDSZKLNEGO WE WSZYSTKICH GRUPACH.

Będziemy na bieżąco informować i przedstawiać propozycje nauczycieli naszego przedszkola, które można przeanalizować, pobrać oraz wydrukować.

KWIATY  

LOGO  
Dzień za dniem upływa - teraz nowe zadania od nauczycieli.

LOGO2  

NOWE zadania na tydzień 30.03.-03.04.2020

Niedziela Palmowa - zadania od ks.Proboszcza


JĘZYK Niemiecki dla wszystkich grup - Biedronki, Dinusie i Jeżyki mają razem!


Tematyka i zadania od pani Marty!


Ćwiczenia od pani Logopedy.NOWY WIELKI TYDZIEŃ 06.04 - 10.04.2020r

Wielki Tydzień i nowe zadania od ks.ProboszczaTygodniowy plan o d pani Marty


Język niemiecki dla wszyskich grup na nowy tydzień.


Wesołe zabawy od pani Izy.


Ćwiczenia świąteczne od pani Logopedy

Tydzień poświąteczny od14.04do17.04.2020r

Język niemiecki - pani Ewa W podanym pliku Bajkusie są też Muchomorki  natomiast w Pingwinkach są Jeżyki i Dinusie


Pani Marta
NOWY  

Pani Logopeda
LOGO15  

TYDZIEŃ 21.04 - 25.04.2020r

Pani Logopeda

Język niemiecki pani Ewa

Tematyka od ks.Proboszcza

TYDZIEŃ 27.04. - 30.04.2020r

Opowiadanie o papieżu Janie Pawle II od ks.Proboszcza

Pani Marta - nowy tydzień

Język niemiecki pani Ewa

Pani Logopeda

TYDZIEŃ 04.05. - 08.05.2020r

Katecheza o Maryji od ks.Proboszcza

Język niemiecki od pani Ewy

Pani Logopeda
LOGO30  
LOGO31  

TYDZIEŃ 11.05.2020 - 15.05.2020

Katecheza ks Proboszcza
ZNAKI  

Pani Marta

Język niemiecki od pani Ewy

Pani Logopeda

TYDZIEŃ 18.05.2020 - 22.05.2020

Język niemiecki od pani Ewy

Pani Logopeda

TYDZIEŃ 25.05.2020 - 29.05.2020

Język niemiecki - pani Ewa

KATECHEZA - ks.Proboszcz

Pani Logopeda

TYDZIEŃ OD 01.06.2020 DO 05.06.2020

Język niemiecki - pani Ewa

Pani Logopeda

TYDZIEŃ 08.06.2020 - 12.06.2020

Język niemiecki - pani Ewa

pani LogopedaTYDZIEŃ od 15.06.do 19.06.2020r

Język niemiecki - Pani Ewa

Pani Logopeda

TYDZIEŃ od 22.06. do 26.06.2020r

Język niemiecki - Pani Ewa

Pani Logopeda

Ostatnie zadanie z języka niemieckiego od Pani Ewy

Pani Logopeda