+48 (32) 285 73 51
logotyp BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Scenariusz Dnia teatru

Cele główne:

 • Zdobywanie ogólnej wiedzy o teatrze
 • Poznanie działalności teatrów dziecięcych: teatr lalkowy, teatr aktora
 • Doskonalenie wyraźnej wymowy i dykcji
 • Ćwiczenia doskonalące oddech: wydłużenie fazy wydechowej, oddech przeponowy
 • Ćwiczenia spostrzegawczości i refleksu: doskonalenie pamięci wzrokowej, słuchowej, szybkiej reakcji na bodźce, spostrzegawczości
 • Gest sceniczny: przedstawianie danej sytuacji za pomocą gestów rąk, ruchem danego zdarzenia
 • Kształcenie umiejętności gry na scenie
 • Kształcenie umiejętności projektowania prostych rekwizytów

Cele operacyjne:

 • Dziecko potrafi wyjaśnić słowa: teatr, aktor, reżyser, narrator, scena, kurtyna, kostiumy
 • Dziecko rozumie różnicę między teatrem aktora, a teatrem lalkowym; rozróżnia kukiełki, pacynki. Wie, co to pantomima.
 • Dziecko potrafi prawidłowo wymówić wszystkie głoski i słowa
 • Wyraźnie wymawia teksty, z odpowiednią intonacją i głośnością
 • Dziecko potrafi prawidłowo oddychać
 • Dziecko dostrzega wiele szczegółów
 • Rozróżnia określone dźwięki
 • Potrafi koncentrować się nad danym problemem
 • Potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności aktorskie na scenie
 • Potrafi wyrazić nastrój głosem
 • Potrafi wyrazić twarzą i ruchem doznania smakowe, węchowe, dotykowe...
 • Potrafi odczytać uczucia z wyrazu twarzy
 • Potrafi wykonać proste rekwizyty
 • Bierze udział w projektowaniu i wykonaniu dekoracji
 • Potrafi dobierać materiał do wykonywanej pracy

Metody:

 • Aktywizujące, rozwijające inwencje twórczą dzieci
 • Słowne
 • Czynnościowe
 • Samodzielnych doświadczeń dzieci
 • Poglądowe

Formy: Zbiorowa, indywidualna

Środki dydaktyczne: kukiełki, pacynki, magnetofon, kasety, arkusze papieru, kredki, farby, nożyczki, klej, kolorowa bibuła, dyplomy, medale, scenka, maski, kostiumy

Literatura:

 • "Program edukacji teatralnej dla dzieci 3-6 letnich"
 • program autorski Marii Dulak
 • "Sześciolatek - bawię się i uczę"- przewodnik metodyczny

Opracowała: Maria Dulak
Nauczyciel Gminnego Przedszkola
W Tworogu
27.04.2007r