+48 (32) 285 73 51
logotyp BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Scenariusz zajęcia Moja Mała Ojczyzna autorskiego programu edukacji regionalnej

TEMAT: "Tworóg - moja mała ojczyzna"

OBSZAR EDUKACJI - edukacja regionalna

CELE OGÓLNE:

 • najbliższe otoczenie - dom rodzinny
 • elementarna wiedza o geografii, historii, główne symbole
 • tradycje regionalne kultywowane w środowisku lokalnym i podtrzymywane w instytucjach edukacyjnych

CELE OPERACYJNE:

 • dziecko potrafi podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, gminę
 • dziecko potrafi pokazać miejscowość na mapie Polski
 • dziecko potrafi opowiedzieć legendę związaną z założeniem miejscowości, wyjaśnić znaczenie symboli herbu
 • dziecko potrafi wymienić lokalne zabytki kultury
 • dziecko potrafi opowiadać o tradycjach i zwyczajach Andrzejki, Biesiada Śląska, Dzień Górnika
 • dziecko potrafi opowiadać o obrzędach Świąt Bożego Narodzenia, Jasełka
 • dziecko potrafi rozpoznawać i nazywać na podstawie usłyszanej melodii piosenki, pieśni oraz tańce regionalne,
 • dziecko potrafi zatańczyć znane tańce śląskie (Grozik, Koziorajka, Trojak)
 • dziecko potrafi opowiadać o obrzędach pożegnania zimy (Marzanna)i powitania wiosny (Gaik)
 • dziecko potrafi opowiadać o obrzędach, tradycjach i zwyczajach Świąt Wielkanocnych (pisanki, koszyk wielkanocny, palma wielkanocna)

METODY PRACY:

 • werbalne, pozawerbalne, aktywizujące

FORMY PRACY:

 • indywidualna, zbiorowa, grupowa

PRZEBIEG:

I. Przywitanie dzieci piosenką "Jest tu z nami..."

 1. Zaproszenie na spotkanie, które odbędzie się w małym, znanym dzieciom miejscu. Ale żeby dowiedzieć się gdzie to będzie, trzeba rozwiązać krzyżówkę.
 2. Pytania do krzyżówki
  • Urodzinowe ciasto - TORT, Mają dużo witamin - OWOCE,
  • Śmietankowe na patyku - LODY,
  • Zawieszone na szyi dziewczynek - KORALE,
  • W kuchni do przyprawiania potraw - SÓL,
  • W nim gotujemy zupę - GARNEK.
 3. Rozwiązanie - TWORÓG czyli nazwa naszej miejscowości.
  • Wiersz "Ojczyzna" - Wszystko dokoła...
  • W jakim kraju znajduje się nasza miejscowość?
  • W jakim regionie Polski?
  • Gdzie znajduje się na mapie?
  • Kto zaznaczy na naszej mapie?
 4. KARTA nr 1- omówienie wykonania. Praca indywidualna na kartach pracy.
  • Czy każdy wie jak się nazywa, gdzie mieszka na jakiej ulicy, w jakiej miejscowości, gminie, w jakim kraju.

II. Podział dzieci na grupy. Wręczenie listów z zadaniami do wykonania.

 • Historia i legendy Tworoga - o czym opowiadały, z czym jest związana, gdzie jest miejsce znane dzieciom.
 • Zabytki Tworoga: w jaki sposób poznawaliśmy, jak są oznaczone, co można o
  nich opowiedzieć. Zamek - Urząd Gminy, Kościół, Kapliczka przy Urzędzie, "Szpitol"
 • Zwyczaje i tradycje świąteczne naszego regionu - co poznaliśmy w jakich porach roku, z czym były związane (zajęcia, uroczystości, spotkania)
 • Zadania do wykonania. Po wykonaniu na sztalugach zadania z listów, przystąpienie do pracy indywidualnej na kartach pracy.
 1. KARTA nr 2 - Puzzle Herbu Tworoga, złożenie na kartce i przyklejenie.
 2. TAŃCE REGIONALNE - rozpoznawanie po usłyszanej melodii, zatańczenie wybranych tańców w grupach.
 3. KARTA nr 3 i 4 - tradycje i zwyczaje świąteczne - odpowiedni dobór do pór roku zima i wiosna.

III. Podsumowanie zajęcia, ewaluacja, wręczenie dyplomu dla każdego dziecka.


Opracowała: Teresa Adamczyk
Nauczyciel mianowany
Gminne Przedszkole Tworóg
12.04.2007r