GMINNE PRZEDSZKOLE
42-690 Tworóg
ul. Słowackiego 16
telefon: (32) 285 73 51
e-mail: dyrekcja@gptworog.pl

Odwiedzasz naszą stronę, wpisz się do księgi gości:


Polityka prywatności

Aktualności

02.04.2006 - ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

Gminne Przedszkole w Tworogu ogłasza od dnia 03.04 do 28.04.2006 zapisy dzieci do przedszkola w wieku od 3-6 lat

Zapisy odbywają się codziennie od godz. 9.00-16.00 na terenie placówki.

Informacja o przedszkolu.
 • Nasze przedszkole jest placówką publiczną
 • Organem prowadzącym jest Gmina Tworóg
 • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • Znajduje się przy ulicy słowackiego 16
 • Nasze przedszkole pracuje w oparciu o pięcioletnie plany rozwoju jakości pracy placówki
 • Placówka czynna jest w godz. 6.00-16.30
 • Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz profesjonalną opiekę ze strony całego personelu
 • Przedszkole dba o zapewnienie dzieciom  bezpieczeństwa 
 • Oferujemy zdrowe, smaczne posiłki
 • Wiele atrakcyjnych imprez, uroczystości , zajęć otwartych, pikników, wycieczek również z udziałem rodziców
 • Na życzenie rodziców organizujemy odpłatne zajęcia dodatkowe z rytmiki oraz jęz. Angielskiego
 • Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu; 032-285-73-51

Dnia 21.04 (piątek) zapraszamy na dzień otwarty w przedszkolu (od godz. 9.30-11.30)

W programie:

9.30-10.00 - artystyczne występy dzieci przedszkolnych dla gości
10.00-11.00 - zwiedzanie przedszkola, udział w warsztatach plastycznych, zabawy w salach
11.00-11.30 – rozmowy indywidualne z dyrektorem.

Lista dzieci przyjętych do przedszkola wywieszona będzie na terenie placówki w dniu    15.05.2006.