GMINNE PRZEDSZKOLE
42-690 Tworóg
ul. Słowackiego 16
telefon: (32) 285 73 51
e-mail: dyrekcja@gptworog.pl

Odwiedzasz naszą stronę, wpisz się do księgi gości:


Polityka prywatności

Aktualności

22.04.2022 - Zakaz wstępu osobom postronnym na teren placówki

Zakaz wstępu osobom postronnym na teren przedszkola

Komunikat w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego BRAVO na terenie całego kraju

Jak wynika z informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego. Zgodnie z wyjaśnieniem Kancelarii jest to działanie mające obecnie charakter wyłącznie prewencyjny. Decyzja o wprowadzeniu stopnia BRAVO jest związana z aktualną sytuacją na Ukrainie oraz związanym z nią wzmożonym ruchem na granicy polsko-ukraińskiej.

Stopień alarmowy BRAVO obowiązuje do 30 kwietnia do godz. 23:59.

Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych.

W odniesieniu do przedszkoli i szkół (jak też pozostałych jednostek oświatowych), wprowadzenie stopnia BRAVO oznacza oprócz konieczności zwrócenia zwiększonej uwagi
na podejrzane zachowania osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu szkół i placówek lub podejrzane przedmioty, przede wszystkim wprowadzenie bezwzględnego zakazu wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym, zgodnie z regulacją pkt I ust. 2 pkt 8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r. poz. 1101 z późn. zm.).

Oznacza to, że na teren szkoły mogą wejść jedynie uczniowie, rodzice (opiekunowie prawni) i pracownicy szkoły.

Przez osoby postronne należy rozumieć osoby inne niż pracownicy, uczniowie i ich opiekunowie prawni.