GMINNE PRZEDSZKOLE
42-690 Tworóg
ul. Słowackiego 16
telefon: (32) 285 73 51
e-mail: dyrekcja@gptworog.pl

Odwiedzasz naszą stronę, wpisz się do księgi gości:


Polityka prywatności

Aktualności

06.02.2021 - Załączniki do rekrutacji

Załączniki zawierają Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, którą należy składać od 15.02.2021 do 19.02.2021 w Gminnym Przedszkolu w Tworogu oraz Oddziale w Kotach

Wnioski o przyjęcie do przedszkola na rok 2021/2022 należy składać od 22.02.2021 do 09.03.2021 w sekretariacie Gminnym Przedszkolu w Tworogu w godzinach 7.00-15.00.

ZAŁĄCZNIK NR1
ZAŁACZNIK NR2
ZAŁĄCZNIK NR3
ZAŁĄCZNIK NR4
ZAŁĄCZNIK NR5
ZAŁĄCZNIK NR6
ZAŁĄCZNIK NR7
ZAŁĄCZNIK NR8
ZAŁĄCZNIK NR9
ZAŁĄCZNIK NR10