GMINNE PRZEDSZKOLE
42-690 Tworóg
ul. Słowackiego 16
telefon: (32) 285 73 51
e-mail: dyrekcja@gptworog.pl

Odwiedzasz naszą stronę, wpisz się do księgi gości:


Polityka prywatności

Aktualności

04.04.2019 - Informacja o strajku

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Tworogu informuje, że w dniu 03.04.2019r otrzymał pismo ZNP informujące o zaplanowaej na dzień 08 kwietnia 2019r akcji strajkowej.

Informujemy, że w Gminnym Przedszkolu w Tworogu oraz Oddziale Zamiejscowym w Kotach istnieje realne zagrożenie strajkiem. W związku z deklaracją większości nauczycieli i pracowników niepedagogicznych przystępujących do strajku nie będziemy w stanie zapewnić należytego bezpieczeństwa i opieki nad dziećmi oraz wyżywienia (dzieciom nie zostana wydane przysługujące posiłki oraz napoje).

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby w miarę posiadanych możliwości kadrowych i organizacyjnych zapewnić na terenie przedszkola bezpieczny pobyt dzieciom, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu w czasie trwania akcji strajkowej.

W zaistniałej sytuacji rodzicom przysługuje korzystanie z zasilku opiekuńczego na dziecko.
Apelujemy do rodziców dzieci, które będą obecne w przedszkolu o zapewnienie suchego prowiantu i picia.
O kolejnych informacjach dotyczących akcji strajkowej będziemy państwa informować na stronie przedszkola.

Z wyrazami szacunku Dyrektor Gminnego Przedszkola w Tworogu


INFORMACJA MEN