GMINNE PRZEDSZKOLE
42-690 Tworóg
ul. Słowackiego 16
telefon: (32) 285 73 51
e-mail: dyrekcja@gptworog.pl

Odwiedzasz naszą stronę, wpisz się do księgi gości:


Polityka prywatności

Aktualności

26.02.2015 - REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

OGŁOSZENIE!

Dyrekcja Gminnego Przedszkola w Tworogu ogłasza od dnia 2 marca 2015r.

zapisy dzieci do przedszkola.


Od 2 marca 2015r do 31 marca 2015 od poniedziałku do piątku w godzinach od: 6.00-16.30

w Gminnym Przedszkolu w Tworogu trwać będzie składanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2015/2016.

Obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu podlegają dzieci urodzone w 2010r, prawo do przedszkola mają dzieci urodzone w 2011r.

Do przedszkola można również zapisać dzieci urodzone w 2012r


Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz ze wszystkimi dokumentami można pobrać w przedszkolu w w/w dni lub ze strony www.gptworog.pl

Dokumenty należy złożyć do dyrektora przedszkola.

Informujemy, że zgodnie z prawem rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi przedszkolnemu są OBOWIĄZANI do: dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: 32 285 73 51


Wniosek o przyjęcie do przedszkola


Oświadczenie o niepełnosprawności

Oświadczenie o rodzeństwie

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o rodzinie zastępczej

Oświadczenie o samotnym wychowaniu

REGULAMIN REKRUTACJI