GMINNE PRZEDSZKOLE
42-690 Tworóg
ul. Słowackiego 16
telefon: (32) 285 73 51
e-mail: dyrekcja@gptworog.pl

Odwiedzasz naszą stronę, wpisz się do księgi gości:


Polityka prywatności

Aktualności

03.03.2014 - REKRUTACJA

Zasady rekrutacji na nowy rok szkolny 2014/2015 są zmienione, dlatego prosimy rodziców o zapoznanie się z regulaminem i nowymi wnioskami o przyjęcie do przedszkola oraz innymi dokumentami niezbędnymi do przyjęcia dziecka do Gminnego Przedszkola w Tworogu.

REGULAMIN REKRUTACJI

WNIOSEK REKRUTACJI

DEKLARACJA KONTYNUOWANIA

Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących terminach:
  1. Od 03 marca – do 09 marca 2014r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2014/2015.

  2. Od 10 marca – do 31 marca 2014r. – wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.

  3. Od 01 kwietnia – do 11 kwietnia 2014r. – obrady Komisji Rekrutacyjnej.

  4. Od 07 kwietnia – do 09 kwietnia 2014r. – uzupełnianie braków formalnych przez rodziców.

  5. 14 kwietnia 2014r. – wywieszenie list dzieci zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych oraz dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

  6. 1 sierpnia – 31 sierpnia 2014r. – podpisywanie umów z rodzicami przyjętych dzieci


OŚWIADCZENIE ZAMIESZKANIA


OŚWIADCZENIE WIELODZIETNOŚĆ

OŚWIADCZENIE SAMOTNA

OŚWIADCZENIE RODZEŃSTWO