GMINNE PRZEDSZKOLE
42-690 Tworóg
ul. Słowackiego 16
telefon: (32) 285 73 51
e-mail: dyrekcja@gptworog.pl

Odwiedzasz naszą stronę, wpisz się do księgi gości:


Polityka prywatności

Aktualności

17.05.2013 - SPOTKANIE Z HISTORYKIEM TWOROGA

Realizując w naszym przedszkolu program regionalny "Tworóg - moja mała Ojczyzna", dzieci spotkały się z panem Fryderykiem Zgodzajem, który zna oraz opisał historię naszego Tworoga.
Spotkanie miało charakter zapoznania się z legendami i opowiadaniami związanymi z oglądanymi w naszej miejscowości zabytkami - "Szpitolem", zamkiem "Urząd Gminy", kapliczkami, kościołem, Świętymi figurami.
Pan Zgodzaj opowiedział dzieciom krótkie historie, które zostały opisane w jego książce "DWAROGI".