GMINNE PRZEDSZKOLE
42-690 Tworóg
ul. Słowackiego 16
telefon: (32) 285 73 51
e-mail: dyrekcja@gptworog.pl

Odwiedzasz naszą stronę, wpisz się do księgi gości:


Polityka prywatności

Aktualności

19.03.2012 - ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA

OGŁOSZENIE!

Dyrekcja Gminnego Przedszkola w Tworogu ogłasza od dnia 2 kwietnia 2012r.

zapisy dzieci do przedszkola.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty do przedszkola obowiązkowo zgłosić należy :

  • Dzieci 6 letnie i 5 letnie, które są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne z terenu zamieszkania Gminy Tworóg

  • Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym

w którym dziecko kończy 6 lat

w Gminnym Przedszkolu w Tworogu ZAPISY dzieci na nowy rok szkolny 2012/2013 trwają :

Od 2 kwietnia 2012r do 30 kwietnia 2012 od poniedziałku do piątku w godzinach od: 6.00-16.30

Karty zgłoszenia dziecka można pobrać w przedszkolu od 2.04.2012 lub ze strony www.gptworog.pl

Informujemy, że zgodnie z prawem rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi przedszkolnemu są OBOWIĄZANI do: dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: 32 285 73 51


POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

ANEKS DO REKRUTACJI