GMINNE PRZEDSZKOLE
42-690 Tworóg
ul. Słowackiego 16
telefon: (32) 285 73 51
e-mail: dyrekcja@gptworog.pl

Odwiedzasz naszą stronę, wpisz się do księgi gości:


Polityka prywatności

Aktualności

21.03.2011 - ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZK.2011/2012

OGŁOSZENIE!

Dyrekcja Gminnego Przedszkola w Tworogu ogłasza od dnia

1 kwietnia 2011

zapisy dzieci do przedszkola.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty do przedszkola obowiązkowo zgłosić należy :

  • Dzieci 6 letnie i 5 letnie, które są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne z terenu zamieszkania Gminy Tworóg

  • Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat

Od 1 kwietnia 2011r do 29 kwietnia 2011 od poniedziałku do piątku w godzinach od: 6.00-16.30

w Gminnym Przedszkolu w Tworogu w odbywać będą się zapisy dzieci na nowy rok szkolny 2011/2012

Karty zgłoszenia dziecka można pobrać w przedszkolu od 1.04.2011 lub ze strony www.gptworog.pl

Informujemy, że zgodnie z prawem rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi przedszkolnemu są OBOWIĄZANI do: dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: 32285 73 51

 

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ
PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA
ANEKS DO REKRUTACJI