GMINNE PRZEDSZKOLE
42-690 Tworóg
ul. Słowackiego 16
telefon: (32) 285 73 51
e-mail: dyrekcja@gptworog.pl

Odwiedzasz naszą stronę, wpisz się do księgi gości:


Polityka prywatności

Aktualności

17.01.2011 - "DRZWI OTWARTE"

Gmina Tworóg zaprasza dzieci i rodziców do udziału w projekcie

„DRZWI OTWARTE”

Projekt adresowany jest do dzieci 3 - 5 letnich oraz ich rodziców będących mieszkańcami Gminy Tworóg.

W ramach projektu od stycznia 2011

W GMINNYM PRZEDSZKOLU W TWOROGU CZAS POBYTU W PRZEDSZKOLU DLA 45 DZIECI PRZEZ TRZY DNI W TYGODNIU ZOSTANIE WYDŁUŻONY O 2 GODZINY

Podczas wydłużonych zajęć w przedszkolu, w ramach projektu, prowadzone będą:

  • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne wyrównujące deficyty poznawcze u dzieci, aby zapobiegać wystąpieniu późniejszych problemów z nauką w szkole
  • Nauka przez sztukę – muzykoterapia, rytmika, plastyka zapewniające wszechstronny rozwój przedszkolaków
  • Zajęcia adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci pomagające odnaleźć się w nowej dla nich sytuacji uczęszczania do przedszkola

W ramach projektu, późnym latem 2011 roku, odbędzie się Integracyjny Piknik Rodzinny dla dzieci i rodziców szerzący ideę równości płci. Informacje na temat pikniku pojawią się na stronie internetowej Urzędu Gminy, Przedszkola w Tworogu oraz tablicach ogłoszeń.

Na terenie gminy w lutym 2011 zostaną przeprowadzone Prelekcje dla Rodziców – mieszkańców gminy szerzące ideę wartości edukacji przedszkolnej w rozwoju dziecka. Uczestnicy prelekcji uzyskają również informacje z zakresu rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym oraz zestaw gier i zabaw rozwijających potencjał intelektualny i społeczny dzieci.

Informacje na temat prelekcji pojawią się na stronie internetowej Urzędu Gminy, Przedszkola w Tworogu oraz tablicach ogłoszeń.

Informacji dotyczących naboru dzieci do udziału w projekcie udziela Dyrektor Gminnego Przedszkola w Tworogu Irena Mrówka:

Gminne Przedszkole w Tworogu ul. Słowackiego 16 Tel. (32) 285-73-51

BIURO PROJEKTU:

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Tworogu

ul. Zamkowa 16 42-690 Tworóg Tel: 32 284-68-55

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00

Kierownik Projektu: Paweł Pienkiewicz tel. 508 185 101

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Pobierz regulamin rekrutacji

Pobierz kartę zgłoszenia