GMINNE PRZEDSZKOLE
42-690 Tworóg
ul. Słowackiego 16
telefon: (32) 285 73 51
e-mail: dyrekcja@gptworog.pl

Odwiedzasz naszą stronę, wpisz się do księgi gości:


Polityka prywatności

Aktualności

30.03.2017 - Potwierdzenie woli.

W dniu 31.03.2017 r w przedszkolu zostanie upubliczniona lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na rok szkolny 2017/2018.

W dniach od 3 kwietnia do 5 kwietnia 2017 r - rodzice (prawni opiekunowie) kandydata, składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia dostępnego w przedszkolu oraz na stronie www.gptworog.pl

OŚWIADCZENIE