GMINNE PRZEDSZKOLE
42-690 Tworóg
ul. Słowackiego 16
telefon: (32) 285 73 51
e-mail: dyrekcja@gptworog.pl

Odwiedzasz naszą stronę, wpisz się do księgi gości:


Polityka prywatności

Aktualności

09.04.2013 - DZIEŃ OTWARTY W PRZEDSZKOLUZAPRASZAMY DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA

W TWOROGU NA DZIEŃ OTWARTY,

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ

DNIA 25.04.2013r O GODZINIE 9.15


Program Dnia Otwartego


  1. Powitanie przybyłych gości przez dyrektora placówki i zapoznanie z ofertą edukacyjną przedszkola oraz korzyściami wynikającymi z uczęszczania dzieci do przedszkola.

  2. Zwiedzanie przedszkola - zapoznanie z salami zabaw dla dzieci, szatnią dzieci młodszych i starszych.


  3. Artystyczne prezentacje umiejętności i zdolności dzieci z poszczególnych oddziałów.

  - piosenki wiosenne

  - tańce wiosenne

  - przedstawienie wiosenne

  - przedszkolna orkiestra


4. Warsztaty plastyczne, muzyczne, ruchowe, zabawy integracyjne z przedszkolakami w poszczególnych grupach.


5. Konsultacje,rozmowy z dyrektorem i nauczycielami na temat wartości wychowania przedszkolnego - dalsze zapisy dzieci do przedszkola.